Her er du: Pedersen&NielsenOm os › Værdier

Værdier

Lær os lidt bedre at kende ved at læse om vores værdier, visioner og mål for fremtiden.

Hos Pedersen & Nielsen er vi en servicevirksomhed, og vi vil altid gøre vores yderste for at du skal få den bedste oplevelse og den rigtige løsning for lige netop dig. Vores målsætning er at levere de produkter, ydelser og rådgivning om biler som vores kunder efterspørger.

Derfor er det også afgørende for os at vi vil have en 1. plads i forbrugernes bevidsthed og være “Det Naturlige Valg...”

For at være sikre på at vores idéer gennemleves I hele virksomheden, har vi formuleret et idégrundlag, der skal hjælpe os til at nå vores mål som forbrugernes første og naturlige valg:

  • Vi vil sikre kunderne de bedste totale transportløsninger.
  • Vi vil skabe og sikre gode arbejdspladser, der tilgodeser flest mulige menneskelige krav i form af såvel materielle som immaterielle goder, såsom aflønning, tryghed, personlig udvikling etc, for derved at medvirke til en god tilværelse.
  • Vi vil udvise taknemmelighed og ansvarlighed over for det samfund vi som virksomhed er en del af, ved at handle på en etisk og moralsk ansvarlig måde, der afføder respekt fra omverdenen.
  • Vi vil drive virksomheden på en sådan måde, at medarbejderne er stolte af at være en del af den og føler sig som en uundværlig del af helheden.

Vi arbejder altid hårdt for at sikre dig god kvalitet, både når du møder os I salgsafdelingen, på værkstedet eller lageret. Derfor er kvaliteten også en hjørnesten i vores strategi. Vi holder fokus på kvaliteten, så vi sikrer at alle kunder får en god kvalitetsoplevelse, når de henvender sig i en af vores forretninger. Vores kvalitetsstyringssystem hjælper os til at hjælpe dig bedst muligt.
 
Kvalitetsstyringssystemet beskriver den måde hver enkelt medarbejder løser sine opgaver, for at vi kan nå vores mål og visioner omkring kvalitet og kundetilfredshed.

Vi har holdning og vilje til at undgå fejl. Når disse imidlertid opstår alligevel, forsøger vi at lære af dem, så vores arbejdsprocesser løbende ændres, tilpasses og forbedres. Vi lærer af vores fejl.
 
Vi har som virksomhed forpligtet os til at opfylde kravene beskrevet i kvalitetshåndbogen og derudover:

  • Sikre en løbende forbedring af kvalitetsstyringssystemet.
  • Sikre at vores virksomhedspolitik og kvalitetsprincipper er kendt af alle i virksomheden.
  • Sikre en vedvarende forbedring af kvalitetsstyringssystemets effektivitet.

Ledelsen i Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S har forpligtet sig til at sikre en løbende opdatering af kvalitetspolitikken ved minimum 1 gang om året at vurdere denne for relevans og indføre eventuelle nye principper.

Miljøpolitik:
Hos Pedersen & Nielsen ønsker vi at forebygge forurening og miljøbelastninger, ved bl.a. at bruge miljømæssige forsvarlige produkter og sikre overholdelse af gældende lovgivning og myndighedskrav.

Derudover arbejder vi løbende på at minimere forbruget af generelt spild, energi og vand samt nedbringe affaldsmængder.

Kvalitets- og miljømål:
Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S’s kvalitets- og miljømål fastlægges for 1 år af gangen, og indarbejdes efterfølgende i kvalitetsdokumentationen.

Kvalitets- og miljømålene vurderes løbende, mindst 1 gang om året
Vurderingen dokumenteres via en udarbejdet rapport. Kvalitets- og miljømålene tager udgangspunkt i krav fra mærke-producenten, samt de mål vi som virksomhed selv mener vi bør leve op til, blandt andet gennem handlingsplan for løbende forbedringer.
 
Politik for klargøring af biler:
Hos Pedersen & Nielsen ønsker vi at alle kunder hver gang de møder os skal opleve at vi er en leverandør, der holder sine aftaler på alle led og kanter.
Vi sætter en ære I at serviceydelser og biler skal leveres til aftalt tid og pris og med en kvalitetsstandard som svarer til det lovede og af kunden forventede.